Inspiratieplatform: meer diversiteit in de zorg

Opdrachtgevers: Jan Booij en Thijs Vink, Voor(t)gaan in verandering

Laten zien dat het anders kan. Dat is de missie van veertien grote zorgpartners die samen gaan voor meer diversiteit in de zorg.

Jan’s vraag
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid interviewden Jan Booij en Thijs Vink veertien beslissers in de zorg aan ouderen. Het thema: draagt meer cultuur-sensitieve zorg bij aan integratie en burgerschap? Hun vraag aan Budelinc: help ons om ons interviewboek en dit project bekend te maken.

Onze oplossing
‘De witte wereld waarin we verkeren, is niet de echte werkelijkheid’. Het is één van de quotes op het online inspiratieplatform dat we maakten. Hier delen beslissers in de zorg hun visie op meer diversiteit in de zorg en laten zien hoe zij voor(t)gaan in verandering. Het resultaat: krachtige verhalen in tekst, beeld en op film – in meerdere talen. Het platform is gericht op gedragsverandering – de campagne zorgde voor meer bekendheid voor het project in de zorg

Kenmerkend voor Budelinc is dat iedereen die er werkt het werk heel graag heel goed wil doen en niet snel tevreden is.

Thijs Vink

Welke diensten heeft Budelinc geleverd aan Voor(t)gaan in verandering?
Communicatieadvies | innovatie | ontwerp en vormgeving | film | art direction

12 Scholen, 1 identiteit

Stichting OPO-R

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland bestaat uit 12 openbare basisscholen. Ieder een eigen gezicht, maar samen een geheel.

OPO-R’s vraag
Ieder kind is anders. Zo ook iedere school bij OPO-R. Zowel in onderwijsconcept, werkwijze, inrichting en gebouw. Twaalf scholen met elk een eigen gezicht, maar tegelijkertijd hoort iedere school bij OPO-R. Budelinc is door OPO-R benaderd om deze scholen met elkaar te verbinden. Verbinding naar één identiteit, maar wel met twaalf eigen gezichten.

Onze oplossing
Verbinding is het centrale thema voor het ontwerp van de identiteit voor OPO-R. Omdat de scholen in het Rivierenland gevestigd zijn, is het een logische keuze om het kleurenpalet voor iedere OPO-R school daar vanaf te leiden. Naast de identiteit, ontwikkelde Budelinc een innovatieve online toolkit waarin scholen zelf hun schoolgids kunnen maken. De schoolgidsen zijn één van de huisstijlmiddelen waarin de eenheid van de OPO-R scholen goed zichtbaar is.

Welke diensten hebben we geleverd aan Stichting OPO-R?
Communicatieadvies | innovatie | ontwerp en vormgeving | art direction

Kleurrijke identiteit De Bascule PI-scholen

Opdrachtgever: René Hendriks, algemeen directeur De Bascule PI-scholen

Onderscheidende en unieke logo’s in frisse kleuren met uitstraling – leren is leuk! Zo’n uitstraling past bij De Bascule PI-scholen.

Rene’s vraag
Laat ons onderscheidend vermogen zien. Met die opdracht ging Budelinc samen met René aan de slag voor De Bascule PI-scholen. Dit bestuur biedt met vijf scholen onderwijs(zorg) aan kinderen die belemmerd worden door gedrag en/of psychiatrische problemen en probeert ze plezier in leren te laten (her)ontdekken. De scholen zetten het kind centraal, bieden onderwijs en zorg op één plek en werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Onze oplossing
Samenwerking, veilig en dynamisch, rust, plezier: allemaal bepalend voor de identiteit van De Bascule PI-scholen. Die zie je terug in de visuele identiteit die wij ontwikkelden: fris, uitnodigend en herkenbaar. Elke school kreeg een eigen logo en kleurenpalet die aansluit bij de herkenbaar van De Bascule PI-scholen. De ‘ringen’ verbeelden de centrale plek van het kind; onderwijs dat aansluit bij wat het kind nodig heeft en de academische onderzoeksfunctie. Zo geeft de huisstijl het verhaal van De Bascule PI-scholen weer.

Werken met Budelinc betekent dat je samen tot de beste oplossing komt.

René Hendriks, algemeen directeur De Bascule PI-scholen

Welke diensten heeft Budelinc geleverd aan De Bascule PI-scholen?
Concept | art direction | ontwerp en vormgeving